Børnesamtaler

Både Statsforvaltningen og retterne afholder børnesamtaler. Børnesamtalerne gennemføres af børnepsykologer, og i retterne vælger nogle dommere at være tilstede under børnesamtalerne. Børnesamtaler i retten og i Statsforvaltningen gennemføres i et rum indrettet til børnesamtaler, og ofte tilbydes barnet en juice eller sodavand, samt har mulighed for at tegne en tegning under samtalen. Børnepsykologen laver et notat efter samtalen, og forældrene får notatet.
Ankestyrelsen har udarbejdet 3 pjecer vedrørende børnesamtaler: En forældrepjece, en pjece til større børn og en pjece til højtlæsning for mindre børn.

Jeg kan også klart anbefale større børn at se youtube videoen “Olivia skal til samtale på Statsforvaltningen”, således barnet er forberedt på, hvad der skal ske.

Børns Vilkår og Statsforvaltningen er gået sammen om at skabe bedre trivsel for skilsmissebørn. Det er således muligt for barnet, at få en børnebisidder fra Børns Vilkår til støtte barnet før, under og efter børnesamtalen i Statsforvaltningen, og på denne måde hjælpe barnet med at få barnets tanker, følelser og holdninger frem under børnesamtalen, samt hjælpe barnet til at forstå, hvad der sker.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

Kontakt