Uenige om samvær

Barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.
Forældre kan selv aftale samvær, men kan de ikke blive enige, kan Statsforvaltningen fastsætte samværet.

Der findes ikke noget standardsamvær længere, og alle samværsafgørelser træffes individuelt efter barnets bedste . Det er således en myte, at alle har ret til 7/7-samværsordning, ligesom weekendsamvær hver anden weekend skulle være standardsamvær.
Når Statsforvaltningen træffer afgørelse om samvær, er følgende blandt andet afgørende: barnets alder, den hidtidige kontakt, barnets holdning, forældrenes konfliktniveau og barnets påvirkning heraf, samt barnets reaktioner på samvær og skift mellem forældrenes bopæle.

Statsforvaltningens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, men klager skal sendes til Statsforvaltningen.
Retten kan ikke fastsætte samvær.

Du kan starte en samværssag her

Statsforvaltningen fastsætter samvær efter vejledning om samvær, og her kan du læse meget mere om samvær

Enige om samvær

Forældre kan selv aftale samvær, også samværsordninger, som Statsforvaltningen ikke kan fastsætte, f.eks. 14/14-samværsordning, hvor barnet skifter mellem forældrenes bopæle hver 14. dag, eller 2/2-samvær, hvor barnet skifter mellem forældrenes bopæle hver anden dag.
Hvis I er enige om samvær, så er det en god ide, at I skriver jeres aftale ned. En skriftlig samværsaftale skal kun bruges, hvis der pludselig opstår uenighed, og så er det vigtigt at vide, hvad jeres aftale oprindeligt gik ud på. I kan med fordel udfylde samværsaftaleblanketten på Statsforvaltningens hjemmeside, da denne indeholder en tvangsfuldbyrdelsesklausul, således at I begge kan få Fogedrettens hjælp til udlevering af barnet, hvis aftalen ikke overholdes.

Erstatningssamvær

Den 1. oktober 2015 blev forældreansvarsloven ændret, da skilsmissepakke 1, “chikanepakken”,  trådte i kraft.

Chikanepakken betyder blandt andet, at hvis bopælsforælderen aflyser samvær pga. ferie udenfor normal ferieperiode eller pga. barnets sygdom, så har samværsforælderen ret til erstatningssamvær i samme omfang og tidsrum i den efterfølgende uge. Dette betyder, at hvis samværsforælderen får aflyst sit weekendsamvær pga. bopælsforælderen eller barnets sygdom, så har samværsforælderen ret til erstatningssamvær i samme omfang og tidsrum weekenden efter.

Betingelserne for at få automatisk erstatningssamvær ugen efter, er at der skal være tale om en ny samværsafgørelse efter 1. oktober 2015 eller parterne skal have vedtaget lovændringen, og at samværsforælderen (skriftligt) straks efter aflysningen skal meddele bopælsforælderen om kravet om erstatningssamvær.

Den nye regel om automatisk erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær, og ikke ferie- og helligdagssamvær.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

 

Kontakt