www.foraeldreansvar.dk

www.boerneadvokaten.dk

www.familieretten.dk

Advokat Marita S. Hinge

Uddannet cand.jur. i 2006 med juridisk afhandling om forældremyndighed og samværssabotage. Marita har siden 2006 nærmest udelukkende beskæftiget sig med familieret, herunder forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, og har nu ført ikke mindre end 800 – 1.000 forældremyndigheds- og bopælssager ved byretterne og Landsretten. Marita har ligeledes har stor erfaring med deltagelse i møder ved Statsforvaltningen og i fogedretterne, og hun kan derfor trygt hjælpe dig igennem selv den mest komplicerede forældreansvarssag.

Du kan kontakte Marita på tlf. 86 12 34 99 og e-mail: msh@advohus.dk, eller sagsbehandler sekretær Betina Christensen på direkte tlf. 87 30 40 21 og e-mail: bc@advohus.dk

Marita S. Hinge

Advokat (L)

FORÆLDREMYNDIGHED

Ønsker du den fælles forældremyndighed ophævet?
Ønsker du del i forældremyndigheden?
Ønsker du blot at vide, hvordan en forældremyndighedssag foregår?

BARNETS BOPÆL

Er du ved at blive skilt og ønsker barnets bopæl?
Ønsker du ændring af barnets bopæl?
Eller ønsker du bare at vide, hvordan en bopælssag i retten foregår?

SAMVÆR

Ønsker du samvær med dit barn?
Ønsker du samvær suspenderet?
Eller vil du bare vide, hvordan samvær fastsættes?

STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

RETSSAGER

Læs mere

HVIS DU ER ET BARN/UNG

Læs mere

Vidste du at…

Advokater har tavshedspligt, og du kan og bør derfor fortælle din advokat alt, hvad der kan være relevant i din sag, også de ting, som du måske ikke er særlig stolt af.
Advokater har kun en interesse, og det er at varetage klientens interesser. Dog bør en god familieretsadvokat også altid i forældreansvarssager have øje for barnets perspektiv.

Advokater har pligt til at opføre sig anstændigt.
Advokater har pligt til at sende prisoplysninger og ordrebekræfter til privatpersoner inden advokaten må sende en regning.
Familieretsadvokater har pligt til ikke at medvirke til optrapning af konflikter mellem forældrene i forældreansvarssager. Det er således i strid med de advokatetiske regler, hvis advokater opfordrer til samarbejdschikane.

Du kan klage over advokater til Advokatnævnet. Du kan både klage over advokaters opførsel (adfærdsklager), og hvis du har modtaget en urimelig stor regning fra en advokat (salærklager).

Kontakt

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?