[nectar_slider location=”Sådan vælger du advokat” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

 Advokat Marita Susanna Hinge

Jeg, Marita Susanna Hinge, har dagligt arbejdet med forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager de sidste 10 år, og jeg har derfor stor erfaring med alle typer af forældreansvarssager, også de meget tunge og komplicerede sager.

Jeg er født i 1974, er gift og har 2 børn. Jeg blev i 2006 cand.jur. fra Aarhus Universitet, hvor jeg specialiserede mig i familieret, herunder skrev juridisk afhandling om forældremyndighed og samværssabotage.

Jeg har de sidste 10 år ført mellem 800-1.000 retssager om forældremyndighed og barnets bopæl, ligesom jeg har deltaget i et utal af møder i fogedretterne og på Statsforvaltningen.

I forældreansvarssager er det vigtigt for mig, at barnets perspektiv altid er i fokus, og jeg hjælper derfor ofte klienter med at indgå forlig til glæde for børn og forældre. Jeg ved, at uenigheder og konflikter om børn er ubærligt hårdt for forældrene og i særdeleshed barnet. Dette er også baggrunden for, at jeg i 2015 blev uddannet mediator, dvs. konfliktmægler i alternativ konfliktløsning. Det er nemlig langtfra altid, at en dom om barnets bopæl/forældremyndighed eller en samværsafgørelse fra Statsforvaltningen løser parternes problemer, eller gør det lettere at samarbejde fremover.

Jeg er ærlig overfor mine klienter, både når jeg vurderer sandsynligheden for at vinde eller tabe en sag, og når jeg gør mine klienter opmærksomme på positive handlinger og fejltrin i forældresamarbejdet. Jeg er af den holdning, at man skal opføre sig ordentligt i alle livets forhold, også i forældreansvarssager, – men ikke dermed sagt, at man skal finde sig i hvad som helst.

Udover forældreansvarssager, så beskæftiger jeg mig også med tvangsfjernelser af børn, se www.boerneadvokaten.dk og generel familieret, dvs. skilsmisse, separation, bodeling, ugifte samlevende, ægtepagter og testamenter, se www.familieretten.dk.

Kontakt mig på tlf. 86 12 34 99 og e-mail: msh@advohus.dk eller ring til min dygtige sagsbehandler/sektretær Betina Christensen på direkte tlf. 87 30 40 21 og få en snak om din sag, og hør hvad jeg kan hjælpe dig med. Det er gratis, og du forpligter dig ikke til noget, førend vi er enige om, at jeg skal være din advokat.

Få hjælp fra et helt hold af dygtige familieretsspecialister

Med mig som din advokat, får du et helt team af dygtige familieretsspecialister bag dig. I forældremyndighedssager arbejder jeg tæt sammen med mine dygtige kolleger advokat Rasmus Hedegaard og advokatfuldmægtig Kristian Korshøj Jørgensen.

Du kan læse mere om Rasmus Hedegaard her på hans egen hjemmeside.

Hvis du ønsker, jeg skal hjælpe dig med din sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær – eller du blot vil have et godt råd – så send en mail til mig – advokat med speciale i forældremyndighedssager, Marita Susanna Hinge- på adressen msh@advohus.dk, så ringer jeg dig op. Det koster selvfølgelig ikke noget at få et telefonopkald.

Vigtigt når du vælger advokat

Når du vælger advokat i din sag vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så er det vigtigt, at du vælger en familieretsadvokat, som er vant til at beskæftige sig med forældreansvarssager. Derudover er det meget vigtigt, at du og advokaten er på bølgelængde, og du har tillid til advokaten, ellers vil jeres samarbejde ikke fungere. Den eneste måde at finde ud af, om I er på bølgelængde, er ved at tale med advokaten. Ring derfor advokaten op, og tag en snak, inden du vælger advokat.