[nectar_slider location=”Fogedretten – tvangsfuldbyrdelse af samvær” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

Fogedretten – tvangsfuldbyrdelse af samvær

Hvis du har en samværsafgørelse fra Statsforvaltningen, en samværsaftale med henvisning til retsplejelovens bestemmelser om tvangsfuldbyrdelse, f.eks. samværsblanketten fra Statsforvaltningens hjemmeside, så kan du gratis få fogedrettens hjælp til at få udleveret dit barn til samvær.

Du kan udfylde anmodning til fogedretten om udlevering af barn her

Anmodningen skal afleveres sammen med gældende samværsafgørelse/aftale i fogedretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.

Hvis der er tale om en bopælsforælder eller forældremyndighedsindehaver, som ønsker barnet udleveret fra samværsforælderen/forælderen uden del i forældremyndigheden, skal anmodningen sammen med samværsaftale/forældremyndighedsdom afleveres i fogedretten i den retskreds, hvor samværsforælderen har bopæl.

Du har mulighed for at tage en advokat med i fogedretten, og nogle gange er det muligt at få fri proces. Ring til mig på tlf. 86 12 34 99 og hør nærmere.

Kontakt