[nectar_slider location=”Fri proces og retshjælp” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring igennem din familieforsikring/indboforsikring, så dækker denne ofte retssager om barnets bopæl, men ikke forældremyndighedssager eller samværssager.

Retshjælpsforsikringen dækker først fra det tidspunkt retten har modtaget bopælssagen. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko. Forsikringsselskabernes selvrisiko er typisk på 2.500 kr., hvilket vil være din egenbetaling, hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, så skal advokaten altid søge om retshjælpsdækning inden der evt. søges om fri proces ved retten eller Civilstyrelsen.

Fri proces

Det er muligt at søge om fri proces i bopæls- og forældremyndighedssager. Det afhænger af sagens art, om det er retten eller Civilstyrelsen, som tager stilling til ansøgningen om fri proces.

Det er advokaten, som ansøger om fri proces.

Betingelserne for at opnå fri proces ved Civilstyrelsen er, at der skal være overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, og ansøgerens indkomstgrundlag skal opfylde de økonomiske betingelser.

I 2017 anvendes årsopgørelsen 2015 fra SKAT og den maksimale årsindkomst for samlevende må højest være 400.000 kr. og for enlige 315.000 kr. For hvert hjemmeboende barn, stedbarn eller plejebarn forhøjes indkomstgrænsen med 55.000 kr.

I forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.