Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er en offentlig myndighed under staten. Statsforvaltningens hovedkontor ligger i Aabenraa, med afdelingskontorer i Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, København, Ringsted, Nykøbing Falster og Rønne. Call-Centret ligger i Rønne, hvorfra alle telefoniske henvendelser besvares.
Statsforvaltningens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, men klager skal sendes direkte til Statsforvaltningen.
Alle sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær starter i Statsforvaltningen, og du starter sag ved at udfylde blanket på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk
Statsforvaltningen indkalder forældrene til et møde, enten et vejledningsmøde eller et samarbejdsmøde, og Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe forældrene til at indgå et frivilligt forlig.

Konfliktmægling

Statsforvaltningen tilbyder konfliktmægling, hvor forældre i konflikt kan hjælpes til finde løsninger, som begge kan acceptere.

 

Barnets Bopæl

Børnesagkyndig rådgivning

Statsforvaltningen tilbyder børnesagkyndig rådgivning, hvor en børnesagkyndig kan hjælpe jer med at indgå aftaler, der er bedst overensstemmende med barnets behov, eller kan forklare jer årsagen til barnets reaktioner i forbindelse med samvær.

Du kan læse mere om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær under emnerne.

Advokat med til møde i Statsforvaltningen

Det er muligt at tage sin egen advokat med til møder i Statsforvaltningen vedrørende samvær, bopæl og forældremyndighed. Det er også muligt, at medbringe en bisidder, f.eks. et familiemedlem, en ven eller kollega til møder på Statsforvaltningen.
Forskellen på en advokat og en bisidder er, at en bisidder har ikke lov til at sige noget under mødet på Statsforvaltningen, i modsætning til en advokat, som er partsrepræsentant og dermed har ret til at tale på partens vegne.
Jeg, advokat Marita S. Hinge, deltager ofte i møder sammen med klienter på Statsforvaltningen. Jeg kan hjælpe dig med at støtte dig og sørge for, at alle væsentlige ting kommer frem, inden der træffes en afgørelse. Jeg kan rådgive dig undervejs, og sikre at du ikke indgår aftaler, som du ikke kan overskue konsekvenserne af. Ligesom jeg kan hjælpe dig med at indgå en aftale, som tilgodeser både jer forældre, men i særdeleshed jeres barn.
Det er ikke muligt at få hverken fri proces eller retshjælp til dækning af advokatudgifter i Statsforvaltningen.
Jeg tager en fast pris for deltagelse i møder på Statsforvaltningen, Aarhus-kontoret.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

 

Kontakt